דקל כד מרובע שחור

עץ דקל בכד שחור מרובע

850 ₪

דקל כד מרובע שחור

יצירת קשר

850 ₪